Gi Group sa sjedištem u Milanu, jedna je od vodećih svjetskih kompanija koje pružaju usluge u području razvoja tržišta rada u više od 40 zemalja na 4 kontinenta. Gi Group posluje u području privremenog i stalnog zapošljavanja, regrutacije i selekcije, HR konzaltinga i treninga, kao i u drugim područjima vezanim za upravljanje ljudskim resursima.

Zahvaljujući izravnom prisustvu, kao i strateškim partnerima, grupa posluje u više od 40 zemalja u Europi, Africi, Aziji i Americi.

Rangirani smo od strane organizacije Staffing Industry Analysts kao jedna od najvećih kompanija koje pružaju usluge zapošljavanja, a grupa je također i Globalni korporativni član WEC-a – međunarodne konfederacije privatnih agencija za zapošljavanje.

U 2017. godini Gi Group je na svjetskoj razini surađivala s više od 20.000 kompanija, i ostvarila promet od 2 milijarde eura.

Gi Group pruža usluge klijentima iz različitih područja poslovanja i izgradila je ekspertizu kroz saradnju sa velikim multinacionalnim kompanijama. Za mnogobrojne klijente razvijaju se i implementiraju prilagodjena globalna rješenja zahvaljujući specijaliziranim sektorima i posvećenim lokalnim i internacionalnim timovima.

Za više informacija o grupi posjetite www.gigroup.com.

Povijest

Povijest

Misija

Misija

Godišnji izvještaj

Godišnji izvještaj

Gi Group brendovi u Hrvatskoj