Procjena kompetencija zaposlenika jedan je od prvih koraka u razvoju pojedinca unutar tvrtke – to je prilika da se dobije pregled razine razvijenosti kompetencija i postave razvojni ciljevi za svakog zaposlenika.

Naš cilj tijekom razvojnog centra procene je da:

 • Identificiramo glavne snage i područja za razvoj svakog pojedinca/grupe ispitanika;
 • Pomognemo učesnicima da kreiraju svoje individualne akcione planove;
 • Pomognemo tvrtki da kreira razvojne planove na nivou grupe zaposlenih/čitave tvrtke.

Prije sprovođenja razvojnog centra procene, mi pružamo podršku klijentu da:

 • Kreira karijerne putanje za zaposlene u okviru tvrtke, detaljnije pogledajte ovdje;
 • Definira ciljeve razvojnog centra procjene;
 • Definira kompetencije koje će se procjenjivati;
 • Na efikasan način saopšti ciljeve i druge relevantne informacije zaposlenima.

Nakon završenog centra procjene, možemo da podržimo klijenta na slijedeće načine:

 • Kroz koučing fidbek sesiju pomažemo svakom učesniku da razumije svoje rezultate, postavi ciljeve i kreira lični razvojni plan;
 • Pružanjem ideja i resursa za razvoj specifičnih kompetencija na grupnom ili individualnom nivou, detaljnije pogledajte ovdje.

CENTRI PROCJENE U OKVIRU PROCESA SELEKCIJE KANDIDATA

Kako bismo klijentima pomogli da lakše donesu odluke vezano za zapošljavanje, kao i da unaprijede svoj proces selekcije kandidata, često predlažemo sprovođenje centara procjene u okviru procesa selekcije kandidata za različite pozicije.

Centri procjene pružaju dobru priliku za uvid u to u kojoj mjeri se kandidat uklapa u kulturu organizacije, ali također pružaju priliku kandidatima da iskuse organizaciju i njene vrijednosti kako bi mogli sami procijeniti bi li se dobro uklopio u takvo okruženje. Uz dobro proveden centar procjene, može se predvidjeti bolje preformanse budućeg učinka i napretka kandidata nego što je moguće samo na temelju intervjua.

Naša metodologija za sprovođenje centara procjene

 • Psihometrijsko testiranje – testovi sposobnosti, osobnosti, emocionalne inteligencije
 • Procena stilova ponašanja – DISC profilisanje osobnog stila ponašanja (thomas.co)
 • Situaciona procena – procena socijalnih, menadžerskih i prodajnih kompetencija korišćenjem velikog broja pouzdanih instrumenata, kao što su standardizovani upitnici, intervju zasnovan na kompetencijama, grupne diskusije, In Basket vježbe, studije slučaja i vježbe igranja uloga.
 • Procena 360 stepeni – procena širokog spektra kompetencija korišćenjem izuzetno prilagodljivog online instrumenta.

ŠIROK SPEKTAR ALATA – THOMAS INTERNATIONAL

Thomas International je svjetski lider u kreiranju instrumenata procene tokom poslednjih 30 godina. Thomas instrumenti procene su dostupni na 56 jezika u preko 60 zemalja, i koriste se u 32000 kompanija širom sveta.

Thomas International razvija širok spektar instrumenata sa ciljem da osigura sistematičan i profesionalan pristup procesima:

 • Regrutacije i selekcije kandidata
 • Procjene zahtjeva posla
 • Treninga i razvoja zaposlenih
 • Evaluacije performansa
 • Procene kompetencija
 • Razvoja timova
 • Upravljanja zaposlenima

Korišćenje Thomas instrumenata procene omogućava menadžmentu kompanije da efikasnije motiviše, stimuliše i angažuje zaposlene u okviru njihovog radnog okruženja, tako što će direktno ili indirektno izvršiti utjecaj na njihovo profesionalno samopouzdanje, samopoštovanje i entuzijazam.

Thomas instrumenti procene koje mi distribuiramo na tržištu Adria regije su:

 • Upitnici na osnovu DISC teorije – Thomas Analiza ličnog profila (PPA), Thomas Analiza posla and Thomas Analiza timova.
 • Test emocionalne inteligencije kao crte ličnosti (TEIQue)

Za više informacija vezano za Thomas instrumente procjene kontaktirajte nas na thomas@gigroup.com i posjetite www.thomas.co.