Gi group pruža usluge regrutacije i selekcije kandidata, kao i direktno pronalaženje kandidata za operativne, specijalističke i menadžerske pozicije.

Dodatna vrijednost koju  donosimo klijentima u ovoj sferi poslovanja zasniva se na pet ključnih principa:

  • Model zasnovan na međunarodnom iskustvu: prisustvo na 3 kontinenta (Europa, Amerika, Azija); rješenja koja se primjenjuju u više zemalja istovremeno; mobilnost i internacionalna partnerstva;
  • Konzultantski pristup procesu pronalaska i odabira kandidata (analiza klijenta, analiza potreba, ad hoc dizajn projekata, implementacija, koordinacija projekata na lokalnoj ili internacionalnoj razini);
  • Specijalizacija za određene industrije, sektore i vrste pozicija;
  • Isprobana i provjerena metodologija usuglašena sa specifičnim potrebama klijenata;
  • Fokus na razvijanje dugoročnih odnosa s kandidatima.

Ponosni smo na naša dostignuća u području regrutacije i selekcije kandidata u regiji. Jedna smo od vodećih HR kompanija i zahvaljujući našim vještinama, znanju i resursima, kao i vrijednostima i usmjerenosti na postizanje ciljeva, pomažemo našim klijentima da imaju prave ljude u svojoj organizaciji. Uz pomoć širokog spektra instrumenata koje koristimo u procesu selekcije i izuzetno vještog tima konzultanata, razvijamo rješenja i pristupe koji na najbolji način odgovaraju potrebama naših klijenata.

  • Dva tima konzultanata i regrutera specijalizirana za procese regrutacije i selekcije različitih razina pozicija
  • Preko 1400 uspješno završenih procesa regrutacije i selekcije
  • Baza kandidata od 30.000 prijava
  • Više od 100 zadovoljnih klijenata