“Kroz naše usluge želimo doprinijeti, kao ključni igrač na globalnom planu, razvoju tržišta rada i širenju svijesti o osobnoj i društvenoj vrijednosti rada.

 

Vrijednosti

Misija kompanije bila je polazna točka za definiranje 6 ključnih vrijednosti grupe. Poslovanje svakog pojedinca i svake kompanije članice Gi Grupe utemeljeno je na skupu vrijednosti koje su u skladu s našim pristupom tržištu rada i društvu u kojem se odvija naše poslovanje.
Gi Group promatra rad kao način na koji se pojedinci mogu ostvariti kao ljudi, realiziraju svoje želje i  sudjeluju u kreiranju šire „dobrobiti“ koja će biti održiva i u budućnosti. Zbog toga je poslovanje Gi Group-e usmjereno na kreiranje mogućnosti zapošljavanja koje omogućava pojedincima ostvarenje budućnosti koja odgovara njihovim potrebama i očekivanjima, te u skladu je s principima jednakosti, nepristranosti, zaštite osobnog dostojanstva i sigurnosti i protivi se svim oblicima diskriminacije i kršenja propisa.Gi Group-a je svjesna javne i socijalne uloge koju ima u svom društvenom okruženju. Kao multinacionalna kompanija koja se bavi zapošljavanjem, u prilici smo ostvariti utjecaj na uspostavljanje novih i boljih pravila za razvoj tržišta i lokalnih zajednica koristeći naša najbolja internacionalna iskustva. Dobrobit ljudi s kojima surađujemo dio je i individualne odgovornosti naših zaposlenika. Stoga se od svih naših zaposlenika očekuje preuzimanje odgovornosti za podršku:
  • opće poznatih ljudskih prava, kao i njihovu aktivnu zaštitu
  • zakona zemalja u kojima grupa posluje, odupirući se svim oblicima zloupotrebe i korupcije
  • propisa koji reguliraju sigurnost i zdravlje na radu, šireći tu kulturu i primjenjujući najbolje preventivne mjere
  • očuvanja životne sredine kroz provođenje najnovijih inicijativa, tehnologija i iskustava usmjerenih na njenu zaštituGi Group vjeruje kako jedini ispravan način za naše članice i zaposlene ispunjenje profesionalnih misija predstavlja obavljanje zadataka sa visokim stupnjem brige i pažnje. Posao treba biti napravljen kvalitetno, kako zbog njih samih, tako i zbog onih kojima je namijenjen. U tom kontekstu, principi na kojima su bazirane aktivnosti Gi Group-e predstavljeni su kroz dvostruke prioritete:
  • naši klijenti – uključujući i kompanije i kandidate – zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba kroz naše usluge i alate koji nude efektivna, ciljana i trajna rješenja koja kreiraju dodanu vrijednost;
  • naši ljudi – osnaživanje prepoznavanja njihovih vrijednosti, kao i svijesti o važnosti koju posao ima za njih, pružajući im podršku uz uvjerenje kako kompanija može igrati značajnu edukacijsku ulogu u njihovim životima.Gi Group vjeruje kako je sposobnost kompanije održavanje svog statusa i sudjelovanjem na tržištu nužan uvjet za profitabilno i zdravo poslovanje, kao i za zadovoljavanje potreba i postizanje ciljeva njenih interesnih skupina. Kompanija spaja kontinuitet u poslovanju s odličnom uslugom, ali ovo ne treba biti krajnji cilj svih aktivnosti, već sredstvo za promoviranje organizacije, njenih zaposlenika, kao i ekonomskog i društvenog okruženja u kojima kompanija posluje. Ovome treba težiti uz apsolutno poštivanje zakona i u skladu s principima slobodne, regulirane i pravedne konkurencije.Gi Group vjeruje kako kontinuirano učenje i poticanje inovacija predstavlja neophodne uvjete za bolji učinak i postizanje kontinuiteta u poslovanju. Kreiranje novih rješenja koja su prilagođena promjenama u ekonomskim i društvenim uvjetima donose korist svim interesnim skupinama. Štoviše, zaposlenici u Gi Group-i smatraju kako trebaju služiti svom okruženju, a ne obrnuto. Iz tog su razloga na raspolaganju kandidatima, kompanijama i institucijama, dijeleći s njima svoju stručnost kroz profesionalan pristup u svom svakodnevnom radu.Gi Group vjeruje kako su ljudi ključna snaga svake organizacije. Mi razumijemo i poštujemo važnost uspješne ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao i to da su timski rad i potpuna uključenost u misiju kompanije od presudnog značenja. Kada vjerujemo da su vrijednosti kompanije i misija u skladu s našom osobnom vizijom posla, to predstavlja preduvjet prijelaza iz pasivne uloge u aktivnu ulogu. Od svakoga u Gi Group-i očekuje se uspostavljanje pozitivnog odnosa sa svojim kolegama i menadžerima, razmjena mišljenja o uvjetima rada i davanje prijedloga za poboljšanje proizvoda i procesa u kompaniji koji kreiraju dodanu vrijednost za sve uključene strane. Razmjena mišljenja treba karakterizirati ne samo odnose između kolega, već i odnose sa svim interesnim skupinama, pri čemu se moraju održati dostojanstvo, čast i ugled svakog pojedinca.