POLITIKA KOLAČIĆA

www.gigroup.hr, hr.gigroup.com (u daljem tekstu „Stranica“) koristi kolačiće. Kolačići su nizovi teksta koje je kreirao server i koji se čuvaju na hard disku računala ili na bilo kojem uređaju koji korisnik koristi za pristup internetu (pametni telefon, tablet i sl.), a koji se zatim ponovo prenose nakon naknadnog pristupa Internetu korisnika.

Kolačići omogućavaju prikupljanje informacija o navigaciji koju korisnik vrši na Stranici, na primjer za bilježenje jezičnih preferencija ili valute koje je korisnik izabrao za kupovinu, i nude ih prilikom sljedećeg posjeta da bi Stranici olakšao upotrebu.

Kolačići se mogu trajno čuvati na računalu korisnika i mogu imati promjenjivo trajanje (tzv. Trajni kolačići), ali mogu i nestati nakon zatvaranja preglednika ili imati ograničeno vrijeme (tzv. Sesijski kolačići).

Kolačići se mogu instalirati sa stranice koji posjećuju (tzv. First party) ili se mogu instalirati sa drugih web lokacija (tzv. Third-party cookies).

Stranica koristi kolačiće prve strane, kolačiće treće strane i druge slične tehnologije, kao što je detaljnije opisano u nastavku.

Navigacijski kolačići

Stranica koristi kolačiće koji garantiraju efikasnu navigaciju i upotrebu stranice, kao i funkcijske kolačiće koji korisnicima omogućavaju da iskoriste personalizaciju koju nudi stranica, poput automatskog unosa lozinke za pristup rezerviranim djelovima stranice i prepoznavanja jezika navigacije. ili druge postavke izabrane tokom prethodnih posjeta.

Kolačići analitike

Stranica koristi Google Analitics kolačiće za prikupljanje informacija, u zbirnom obliku, o broju korisnika koji posećuju stranicu i o načinu njegovog korištenja, kako bi se proizvele opće statistike o usluzi i upotrebi na sajtu, bez mogućnosti praćenja identiteta pojedinog korisnika. Podešavanja Google analitike omogućavaju djeljenje podataka sa Google-om radi korišctenja sljedećih usluga: i) Benchmarking, naime sudjelovanje u prikupljanju anonimnih podataka koji olakšava razumjevanje stanja podataka; ii) tehničku pomoć, kako bi se Google-u omogućila pomoć i iii) stručnjake za račune, kako bi Google-ovi marketinški stručnjaci mogli dati prijedloge za poboljšanje konfiguracije i analize.

Za više detalja i informacija posjetite stranicu dobavljavača ovdje.

Kroz unaprijed definirano podešavanje, analitički kolačići koriste IP adresu korisnika stranice da bi pružili geografske podatke opće prirode u procesima.

Kolačići Google analitike mogu se onemogućiti preuzimanjem određenog dodatka preglednika kojem se može pristupiti ovdje.

Kolačići društvenih mreža

Stranica koristi kolačiće treće strane koji korisnicima omogućavaju interakciju sa društvenim mrežama (Facebook, Twitter, YouTube, itd.), a naročito za djeljenje sadržaja stranice putem gore navedenih društvenih mreža.

Kolačići za profiliranje

Stranica ne koristi kolačiće za profiliranje sa kojima je moguće primjetiti postavke koje su deklarirane tijekom svake posjete i kreirati profile koji omogućavaju slanje poruka ciljano na preferencije i interese korisnika.

Pravo na prigovor ili odbijanje kolačića

Obično se kolačići klasificiraju kao „privremeni“ ili „stalni“.

«Privremeni» kolačići ne ostaju na računalu nakon napuštanja stranice ili nakon zatvaranja preglednika.

Stranica koristi „privremene“ kolačiće. Sakupljene informacije omogućavaju analizu modela prometa stranice. Na ovaj način je moguće poboljšati stranicu modificiranjem ili personalizacijom njegovog sadržaja i na taj način olakšati upotrebu.

Stranica također koristi „stalne“ kolačiće koji, zbog svoje prirode, i dalje ostaju na računalima posjetitelja kako bi se prilikom sljedeće posjete samih korisnika prebacili na stranicu. Ovi kolačići omogućavaju kretanje po  i prilagođavanje njegovih funkcija, vođenje evidencije o traženim uslugama i stranicama posjećenim na prethodnim sesijama.

«Stalni» kolačići se čuvaju na uređaju korisnika, povezani na IP adresu uređaja, najviše 30 dana. Korisnik može trajne kolačiće ukloniti ručno.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće na unaprijed definiran način. Međutim, ako su postavke pretraživača postavljene na odgovarajući način, moguće ih je odbiti ili selektivno prihvatiti.

Postupci koje nude glavni preglednici za prigovor na to da se kolačići snimaju na hard disku korisnika, konfigurirajući navigacijski pretraživač na takav način da onemogući kolačiće, prikazani su u nastavku:

Nakon ove operacije, međutim, neke funkcije web stranica možda se neće izvršiti pravilno.

Informacije o korištenju kolačića od strane FacebookYou TubeTwitter and LinkedIn, molimo konzultirajte  FacebookGoogleTwitterLinkedIn stranice.

Da bi pratili prikupljanje podataka u svrhu analize koju vrše kolačići Google Analitics, korisnici su pozvani da posjete Google Analytics opt-out browser add-on ili, ako to žele, mogu onemogućiti ove kolačiće preuzimanjem određenog dodatka preglednika koji se u njima mogu pronaći.

Podatke prikupljene korištenjem kolačića obrađuje Gi Group HR Solutions DOO Beograd.

Te podatke mogu koristiti i tvrtke koje vjeruju da imaju tehničke i administrativne poslove. Te tvrtke direktno surađuju s nama i preuzimaju ulogu procesora.

Informacije prikupljene korištenjem Google kolačića neće se prenositi izvan Europske unije. Podaci prikupljeni upotrebom kolačića neće se distribuirati.