Datum poslednje promjene: 03.01.2021. godine.

UVOD

Gi Group Staffing Solutions d.o.o. (u daljnjem tekstu: Gi Group) brine se o vašoj privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

Sukladno odredbama i učincima članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca  u vezi s obradom osobnih podataka (dalje u tekstu „GDPR“), Gi Group Staffing Solutions d.o.o. (u daljnjem tekstu također “Gi” ili “Društvo“) želi vam pružiti informacije o svrsi, načinu i području komunikacije i otkrivanja osobnih podataka koji su dobiveni od strane kandidata odrasle dobi prilikom registracije na internetskoj stranici GI-ja (u daljnjem tekstu „internetska stranica“), internetskim stranicama drugih društava i društvenim mrežama, putem e-pošte ili prilikom intervjua u jednoj od agencija.

Ovo obaveštenje definira koje osobne podatke prikupljamo od Vas i na koji način, informacije o pravnom osnovu i svrsi nameravane obrade, vremenu čuvanja podataka, načinu prenosa i zaštite podataka, kao i o Vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate, a to podrazumjeva sledeće:

 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta;
 • JMBG;
 • e-mail adresa;
 • broj telefona;

PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam za to date pristanak, registriranjem u našu bazu podataka putem sajta i/ili na osnovu ugovora zaključenog sa Vama.

Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Odbijanjem davanja neophodnih podataka nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo naše usluge.

NAČIN NA KOJI OBRAĐUJEMO PODATKE

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupiranje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

SVRHA OBRADE PODATAKA

 • Vaši se podaci obrađuju za registraciju putem internetskih stranica Gi-ja, prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto koji je objavljen na internetskoj stranici ili prilikom slanja otvorene molbe kandidata putem internetske stranice.
 • Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe opisane u točki 1.2. je izvršavanje ugovora sukladno članku 6. odjeljku 1. b) GDPR-a.
 • Vaši se podaci obrađuju prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto ili prilikom slanja otvorene molbe, u svrhu pretraživanja i selekcije kandidata, a točnije:
 1. za radno mjesto privremenog radnika u našem klijentskom korisničkom društvu,
 2. za izravno zapošljavanje u našem klijentskom društvu – trećoj stranki,
 3. za izravno zapošljavanje u GI-ju,
 4. u vezi s aktivnim politikama ili mjerama zapošljavanja ili ugovorima o suradnji i/ili partnerstvu s operatorima na javnom i privatnom tržištu.

Vaši će se podaci također obrađivati kako bismo vam bili u mogućnosti slati poruke tradicionalnim ili automatiziranim kontaktnim metodama, uključujući poruke o inicijativama za obuku povezanim s određenim radnim mjestom, bez obzira na to financira li ih društvo koje je naš klijent ili su financirane putem međustrukovnih sredstava.

Prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto, vaši će se podaci obrađivati samo u odnosu na konkretni selekcijski postupak u kojemu se natječete kao kandidat, osim ako Društvo ne dobije vašu privolu da ih zadrži i u svrhe popunjenja budućih slobodnih radnih mjesta.

 • Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki 1.4. je provedba predugovornih mjera koje su poduzete na vaš zahtjev prema članku 6. odjeljku 1. b) GDPR-a.
 • Vaši se podaci također mogu obrađivati radi uspostave, ostvarivanja ili obrane naših prava u sudskim postupcima.
 • Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki 1.6. su naši legitimni interesi sukladno članku 6. odjeljku 1. f) GDPR-a.

Pravna osnova koja se primjenjuje na obradu posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas u iste svrhe je uspostava, ostvarivanje ili obrana prava u pravnom postupku sukladno članku 9. odjeljku 2. f) GDPR-a.

VREME ČUVANJA PODATAKA

 • U slučaju obrade podataka za registriranje putem internetskih stranica GI-ja te za potrebe pretraživanja i selekcije kako je opisano u odjeljku 1. u slučaju slanja otvorene molbe, podaci se uvode u bazu podataka društva i čuvaju na razdoblje od 30 mjeseci nakon njihova unosa, ili od datuma najnovije interakcije s internetskom stranicom (pristup, ažuriranje podataka ili učitavanje u vaš životopis) ili agencijama, osim ako na upit prije isteka razdoblja početne pohrane ne pristanete na produljeno razdoblje pohrane podataka.
 • U slučaju obrade podataka za registraciju putem internetskih stranica GI-ja te za potrebe pretraživanja i selekcije kako je opisano u odjeljku 1. prilikom javljanja na konkretan oglas za upražnjeno radno mjesto, vaši će se podaci uvesti u bazu podataka društva i pohraniti tijekom razdoblja trajanja selekcijskog postupka te, u slučaju negativnog ishoda, do zaključenja tog postupka, osim ako Društvu ne date privolu da ih zadržati za potrebe budućih slobodnih radnih mjesta. U tom će ih se slučaju pohraniti na razdoblje od 30 mjeseci (vidi točku 4.1.).
 • U slučaju obrade podataka za svrhe povezane s uspostavom, ostvarivanjem ili obranom zakonskog prava, kako je opisano u odjeljku 1., podaci će se upisati u povijesnu arhivu i čuvati tijekom trajanja spora te do trenutka isteka rokova za podnošenje žalbe.
 • U slučaju obrade podataka u dodatne svrhe opisane u točki 2.1., podaci će se unijeti u bazu podataka društva i pohraniti na razdoblje navedeno u točki 4.1. ili do vremena povlačenja vaše privole.
 • Po isteku gore navedenih razdoblja pohrane, podaci će biti uništeni ili pretvoreni u anonimni format.

PRENOS PODATAKA

U svojstvu svrhe obrade podataka Vaši podtaci mogu biti preneti i trećim licima, kao što su povezana pravna lica koja posluju u okviru Gi Group grupacije, kao i druga pravna lica sa kojima Gi Group ima zaključene poslovne ugovore.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama GDPR.

VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

Pravo na pristup – imate pravo da od Gi Group zahtjevate informaciju o tome da li obrađuje Vaše osobne podatke, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Gi Group zahtjevate da se Vaši osobni podaci izbrišu u skladu sa GDPR.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka kod Gi Group ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju podataka, i u drugim slučajevima.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od Gi Group primite osobne podatke koji ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Gi Group, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor Gi Group na obradu Vaših osobnih podataka. Možete zatražiti pristup podacima koji vas se tiču, možete zatražiti da se isti prilagode, ponište ili da se obrađivanje istih ograniči. Možete se usprotiviti obradi i prosljeđivanju podataka kontaktiranjem kontrolora podataka putem pošte ili slanjem e-pošte na: hr.privacy@gigroup.com

Pravo na pritužbu nadzornom organu – Možete podnijeti zahtjev nadležnom nadzornom tijelu i ostvariti svoja druga prava prema propisima koji se primjenjuju.

MERE ZAŠTITE

Poštujemo načela i propise u vezi sa zaštitom osobnih podataka i trudimo se da obrađujemo samo neophodne osobne podatke.

Gi Group primenjuje sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osigurao da se obrada osobnih podataka vrši u potpunosti u skladu sa GDPR.

Mere zaštite imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite osobnih podataka kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani  GDPR, i istovremeno zaštitila Vaša prava i slobode od neovlašćenog korišćenja, gubitka ili objavljivanja osobnih podataka.

Samo ovlašćeni suradnici i zaposleni Gi Group imaju uvid u Vaše podatke i smeju ih koristiti isključivo na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti i GDPR.

IZMENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Gi Group zadržava pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti.

Poslednji datum izmena Politike privatnosti nalazi se na vrhu početne strane.

KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka je Wyser d.o.o, Gajeva 2B, Zagreb, u osobi svojeg pravnog zastupnika.

KONTAKTNI PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA (SZP)

Službenik za zaštitu podataka [SZP] može se naći na adresi Gajeva 2B, Zagreb, adresa e-pošte: hr.privacy@gigroup.com

Korišćenje usluga našeg website i obrada osobnih podataka nije namenjena licima mlađim od 15 godina.