Korišćenjem Gi Group web portala za prijavljivanje na konkurse za posao prihvaćate sljedeće uvjete:

  • Slažete se da ćete koristiti ovaj portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne smije koristiti za slanje i objavljivanje agresivnog, uvredljivog, opscenog, prijetećeg ili nezakonitog materijala i kršenja autorskih prava, povjerljivosti, privatnosti i drugih prava, kao i za širenje lančanih pisama i nepoželjne e-pošte.
  • Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa ovog portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovog portala.

Sigurnost i praćenje podataka

Preko našeg portala zadržavamo pravo da sakupljamo sljedeće informacije o našim korisnicima:

  • IP adresu računala sa kog je pristupljeno portalu
  • Datum i vrijeme pristupa portalu

U cilju sigurnosti ovog portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identificirali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promjene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na portalu ili računalskom sistemu. Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju portal. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahtjeva pravnog postupka za dobivanje podatka u istražnom procesu

Svi koji koriste ovaj portal, kao i računalski sistem koji podržava portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika ovog portala, surađivatćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža.

Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da obezbedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantirati sigurnost razmene podataka između vas i portala.