Korištenjem Gi Group web portala za prijavljivanje na natječaje za posao prihvaćate sljedeće uvjete:

  • Slažete se da ćete koristiti ovaj portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne smije koristiti za slanje i objavljivanje agresivnog, uvredljivog, sramotnog, prijetećeg ili nezakonitog materijala i kršenja autorskih prava, povjerljivosti, privatnosti i drugih prava, kao i za širenje lančanih pisama i nepoželjne e-pošte.
  • Možete pogledati, kopirati ili isprintati strane s ovog portala isključivo za osobne, nekomercijalne svrhe. Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modificirati, kopirati, printati, prikazivati, reproducirati, distribuirati ili objavljivati informacije s ovog portala.

Sigurnost i praćenje podataka

Preko našeg portala zadržavamo pravo da sakupljamo sljedeće informacije o našim korisnicima:

  • IP adresu računala s kojeg je pristupljeno portalu
  • Datum i vrijeme pristupa portalu

S ciljem sigurnosti ovog portala, na mreži se prati sav promet kako bi se identificirali neovlašteni pokušaji postavljanja ili promjene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može uzrokovati štetu na portalu ili računalnom sistemu. Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa ako zloupotrebljavaju portal. Informacije za navigaciju se mogu koristiti od strane osoba koje su ovlaštena za provođenje zakona i na osnovu zahtjeva pravnog postupka za dobivanje podatka u istražnom procesu.

Svi koji koriste ovaj portal, kao i računalni sistem koji podržava portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ako ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika ovog portala, surađivat ćemo s inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža.

Ni jedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da osiguramo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantirati sigurnost razmijene podataka između vas i portala.