Grafton Gi

Nova internacionalna akvizicija Gi Group-e: Grafton Recruitment

Kompanija Gi Group koju je osnovao i vodi Stefano Colli-Lanzi izvršila je akviziciju kompanije Grafton Recruitment, kao jedne od vodećih europskih kompanija u pružanju usluga privremenog i stalnog zapošljavanja, te ovom akvizicijom učvrstila je svoju poziciju na tržištu: Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske.
Milano, 28. rujna 2018. – Nova je prekretnica za jačanje globalne mreže Gi Group-e, kao i diverzifikacija portfelja usluga kompanije u području ljudskih resursa. Na ovaj je način prva talijanska multinacionalna kompanija koja posluje u sektoru ljudskih resursa, objavila akviziciju Grafton Recruitment kompanije, koja je jedna od vodećih u Srednjoj Europi sa više od 35 godina iskustva u segmentu usluga regrutacije i selekcije, privremenom i stalnom zapošljavanju.
Grafton Recruitment posluje u 26 ureda diljem Europe s više od 350 zaposlenika, a tijekom 2017. godine zaposleno je više od 9.000 kandidata. Ovom akvizicijom Gi Group stječe vlasništvo nad 100% korporacijskog kapitala kompanije Grafton Recruitment Europe Holdings Limited, i na taj način postaje jedan od vodećih u segmentu stalnog i privremenog zapošljavanja, kao strateški dio Gi Group-e.

„U kontekstu naših razvojnih planova“ – rekao je Stefano Colli-Lanzi, predsjednik i glavni izvršni direktor Gi Group-e, „ova akvizicija povećava našu konkurentnost i međunarodnu prisutnost u samom srcu Europe, gdje već uspješno poslujemo na području privremenog zapošljavanja. Biti globalni pružatelj usluga, kao što smo i postali u ovih 20 godina, te sve veća orijentacija tržišta prema kandidatima, sa iskustvom Grafton-a nam omogućava dodatno jačanje portfelja usluga kao i kapacitet za stvaranje dodane vrijednosti za razvoj tržišta rada, te bolji uvid i stvaranje rješenja koja odgovaraju na sve složenije potrebe klijenata i kandidata.”

Iskustvo kompanije Grafton Recruitment u području privremenog i stalnog zapošljavanja proširuje  razinu specijalizacije i diverzifikacije usluga koje Gi Group pruža diljem svijeta, posebno jačajući segment usluga regrutacije i selekcije specijaliziranih profila.
Za Gi Group uloga savjetnika za akviziciju dodijeljena je Blackwood Capital Group,a ulogu pravnog savjetnika imao je Baker McKenzie.

***

Gi Group je prva talijanska multinacionalna kompanija koja posluje u sektoru zapošljavanja, te jedna od vodećih svjetskih kompanija posvećena razvoju tržišta rada.

 

Grupa je aktivna u područjima privremenog i stalnog zapošljavanja, regrutacije i selekcije kadrova, treninga i razvoja zaposlenika, outplacement usluga, te HR consulting-a.

Gi Group postaje međunarodna kompanija 2007. godine , kada izravnim  prisustvovanjem ili kroz strateška partnerstva počinje poslovati u više od 50 zemalja diljem Europe, Amerike, Azije i Afrike.

Prema Staffing Industry Analysts, Gi Group rangirana je kao jedna od najvećih kompanija na svijetu za privremeno i stalno zapošljavanje. Krajem 2010. godine Grupa je dobila priznanje postavši članica Svjetske konfederacije za zapošljavanje (World Employment Confederation).

Brendovi u sklopu Gi Group: Gi Group – privremeno i povremeno zapošljavanje, Wyser – regrutacija i selekcija kadrova, OD&M, Tack i TMI – HR consulting, trening i razvoj zaposlenika.