U kriznim situacijama liderske uloge podrazumijevaju i poznate, ali i nove i specifične odgovornosti. Prema iskustvu naših klijenata, tijekom promijenjenih okolnosti pandemijom, oseća se da je sad više nego prije važno da kao lider ugradimo neke jasne principe koji nas vode i uz koje dosledno i mudro reagiramo.

Sumiramo 5 ključnih uvida za lidere danas:

 

  1. Uspostavite vremensku i komunikacijsku strukturu rada

Ljudi različito reagiraju i zato im je potrebna struktura koja im pomaže da očuvaju smjer. Dogovorite tjedni i dnevni raspored rada cijelog tima, pojedinih radnih grupa kao i načine komunikacije, tj. konferencijski poziv ili upotrebu platforme. Poželjno je da svako može da se priključi kamerom. Trebalo bi cijeli tim da sudeluju u dogovoru kako će se konverzacija obavljati i kako se rješavaju grupna, a kako pojedinačna pitanja u timu. Nije lako nakon godina rada u kancelariji promeniti način rada, ipak pokušajte da kreirate novu rutinu.

 

  1. Često kontaktirajte članove tima

U ovakvim okolnostima, brzina delovanja uzima maha. U razgovoru sa kandidatima, koučing klijentima i liderima primjećujemo da se smanjuje prostor za brigu od drugima. Nekad ona samo nije izrečena. Neka povodi za razgovor budu službene prirode, ali obavezno neka počnu i završe se sa pitanjima kako se član tima osjeća i razgovorom o tome. Zaposlenima je potreban lider koji pokazuje interesovanje i razumijevanje za njih. Sačuvajte mir i pokažite empatiju. Prisjetite se lijepih zajedničkih događaja, dajte malu dozu humora, ma koliko bilo teško. U grupnim razgovorima, omogućite, također, da svako iznese detalj iz privatnog života, podstaknite vedre članove tima da podele pozitivne uvide i optimizam. Barem 10 minuta pre zvaničnog sastanka uključite se u razgovor i pričajte o neobaveznim temama i podijelite lične priče.

 

  1. Ostanite pragmatični

Suština posla i privređivanja mora biti održana u svakoj prilici, pa i u vanrednoj. Tu smo da bismo  radili za dobrobit organizacije, time i za svoju korist. Neka očekivanja rada, truda i proizvodnje praktičnih koristi budu nedvosmislena. Postavite ovaj modus timu, kao priliku da članovi jedni drugima  izoštre fokus i postave očekivanja kroz uzajamnu podršku i saradnju. Neka i dalje bude stil rada da svako sa pitanjem koje ima ponudi i svoju verziju odgovora, da sa uočenim izazovom predloži rješenje. Omogućite diskusiju, ali sa konkretnim ishodima i praktičnim zaključcima. Dajte konkretne sugestije i neka drugi članovi tima čine isto. Ovo se pokazalo kao dobar alat liderima u praksi!

 

  1. Ne gubite viziju i širu sliku

Vaš zadatak ostaje isti – da okupite ljude i podijelite sa njima viziju o tome šta radite i kako ćete raditi, o smislu biti i raditi zajedno. U vreme osobne nesigurnosti, očekivano je da ljudi misle i brinu više o sebi i svojim interesima. Posao lidera je da pruži sliku tima i zajedništva u radu, a sada možda i više nego ranije. Osim razgovora o sadašnjosti, teme budućeg rada i razvoja moraju imati legitimno mesto. Ma koliko se čini da je budućnost neizvjesna i tmurna, vizija mora postojati. Ne treba je izmišljati i uljepšavati, dovoljno je da se bar pošalje poruka o kratkoročnoj viziji i da je promjena sastavni dio života i rada. Razgovori o promjeni i razgovori o krizama prethode novim velikim pogledima na svijet i sebe u njemu. Pokazalo se da je kod ljudi sa iskustvom ovo izuzetno učinkovito, jer u suprotnom kod njih dolazi do blagog osjećaja besmisla.

 

  1. Dozvolite slobodno kandidovanje tema u razgovorima na daljinu i inspirirajte

Osim postojećih planova, članovi tima imaće prijedloge za nove projekte koje biste mogli pokrenuti ili inicirati. Dopustite i teme unapređenja rada, pa i razgovore o tome šta bi se moglo promijeniti kada se svi vratite u kancelarijski režim rada. Neke od promjena u radu na daljinu sigurno će postati standard i kada se vratimo na svoj stari posao. Slobodno kandidovanje tema utiče pozitivno na motiviranje ljudi, jer imaju potrebu da u vanrednim okolnostima doprinesu konstruktivnim predlozima. Time i misija organizacije biva učvršćena, ali možda i redefinirana.

Timu je potrebna nova rutina, ali isto tako ima želju da dani nisu nalik jedni drugima. Jer samoizolacija je dovoljno tegobna za svakoga. Razmišljajte o tome kako se može promijeniti način rada, koje začine možemo dodati, a da se produktivnost ne poremeti. Nađite način i da se zabavite: ručak u isto vreme u virtuelnom svijetu može biti nalik zajedničkom, a i piće ume da bude zabavno u virtuelnom timstvovanju.

Share The Story