Grafton Gi

Nova internacionalna akvizicija Gi Group-e: Grafton Recruitment

Tvrtka Gi Group koju je osnovao i vodi Stefano Colli-Lanzi izvršila je akviziciju tvrtke Grafton Recruitment, jedne od vodećih europskih tvrtki u pružanju usluga privremenog i stalnog zapošljavanja, sa konsolidiranom prisutnošću u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj.

Milano, 28. rujna, 2018. – Nova prekretnica za jačanje globalne mreže Gi Group-e, kao i diverzifikacija portfelja usluga grupe u području ljudskih resursa. Ovako je prva talijanska multinacionalna tvrtka koja posluje u sektoru ljudskih resursa, objavila akviziciju tvrtke Grafton Recruitment, koja je pozicionirana kao lidera u Centralnoj Europi sa više od 35 godina iskustva u segmentu usluga regrutacije i selekcije pozicija profesionalne razine i privremenom zapošljavanju.

Grafton Recruitment djeluje u 26 ureda sa preko 350 zaposlenih u Europi, a tijekom 2017. godine preko Grafton Recruitment-a uspješno je zaposleno preko 9.000 kandidata. Ovom akvizicijom Gi Group stječe vlasništvo nad 100% korporativnog kapitala tvrtke Grafton Recruitment Europe Holdings Limited, i na taj način postaje vodeći igrač u području stalnog i privremenog zapošljavanja, kao strateškoj biznis liniji Grupe.

„U kontekstu naših razvojnih planova“ – kaže Stefano Colli-Lanzi, predsjednik i glavni izvršni direktor Gi Group-e, „ova akvizicija povećava našu konkurentnost i naše međunarodno prisustvo u samom srcu Europe, gdje već uspješno poslujemo na polju privremenog zapošljavanja. Budući da smo u posljednjih 20 godina postali globalna tvrtka i da je opći trend da se tržište sve više okreće prema kandidatima, iskustvo Grafton-a nam omogućava da dodatno osnažimo portfeljo usluga kao i kapacitet za kreiranje dodate vrijednosti za razvoj tržišta rada i bolje sagledavanje i kreiranje prilagođenih rješenja koja odgovaraju na sve složenije potrebe klijenata i kandidata.“

Iskustvo tvrtke Grafton Recruitment u području privremenog i stalnog zapošljavanja proširuje razinu specijalizacije i diversifikacije usluga koje Gi Group pruža širom svijeta, posebno jačajući segment usluga regrutacije i selekcije specijaliziranih profila.

Savjetnik za spajanje i akviziciju na strani Gi Group-e je bio Blackvood Capital Group, dok je Baker McKenzi pružao pravno savjetodavnu podršku.

***

Gi Group je prva talijanska multinacionalna tvrtka koja posluje u sektoru zapošljavanja i jedna je od vodećih svetskih tvrtki u pružanja usluga iz oblasti razvoja tržišta rada i upravljanja kadrovima.

Grupa je aktivna u područjima privremenog i stalnog zapošljavanja kadrova, regrutaciji i selekciji kadrova, treninga i razvoja zaposlenih, outplacement usluga, HR konsaltinga, kao i u različitim komplementarnim uslugama.

Kroz direktna prisustva ili strateška partnerstva, Grupa posluje u više od 50 zemalja širom Europe, Amerike, Azije i Afrike.

Rangirana globalno kao jedna od najvećih tvrtki za privremeno i stalno zapošljavanje kadrova, na osnovu Staffing Industry Analysts, od 2010. godine Grupa je ujedno i globalni korporativni član Svjetske konfederacije za zapošljavanje (World Employment Confederation, nekadašnji CIETT).

Brendovi u okviru Gi Group: Gi Group – privremeno i povremeno zapošljavanje, Wyser – regrutacija i selekcija kadrova, OD&MTack i TMI – HR konzalting, trening i razvoj zaposlenih.

Ovdje možete preuzeti priopćenje za javnost.

Share The Story